Sundhed

Race Specifik Avlsstrategi - RAS


Anno 2007


BAGGRUND

 Historie:
Silky terrieren  stammer oprindelig fra Australien, hvor den fremkom gennem en krydsning af Australsk terrier, Yorkshire terrier og enkelte andre racer, den gik under betegnelsen Sidney Silky terrier eller slet og ret Sidney Terrier.

 I Australien kunne - fra samme kuld - de forskellige racer blive stambogsregistreret hver for sig. Der fandtes ingen avlsrestriktioner for racerne før omkring 1930, da stambøgerne lukkedes. Helt frem til 1959 fandtes der ingen egentlig standard for racen og i visse delstater havde man to vægtklasser og hængeører var tilladt.

 Den første Silky kom til Danmark i 1971.

  Exteriør:
 Tidligere kunne man se en del hunde med mindre god pels. Størrelserne på hundene varierede, som oftest store der mest lignede Australske Terriers. Siden ændredes størrelsen i standarden omkring 1980 til en skulderhøjde på 23 cm og i den nye standard fra 2012 er størrelsen nu op til 26 cm med en vægt der passer dertil.

Helbred:
 Generelt må siges, at der ikke i Danmark er de store helbredsproblemer indenfor racen. Den må siges at være sund.

  Det største problem er bidfejl og tandmangel, hvilket sandsynligvis kan henføres til de forskellige størrelser på tænder og kæber hos yorkshireterrier og australsk terrier.

Mentalitet og funktion:
 Silkyen har et terriertemperament, er glad og vagtsom, og skal kunne sige fra hvis den bliver angrebet, og så skal den give indtryk af at kunne jage smågnavere, hvilket den gerne gør når lejligheden byder sig.

Population:
 I de senere år er der registreret ca 35-50 hvalpe pr år, men dette antal er stærkt nedadgående. De fleste af disse hvalpe er mere eller mindre beslægtede eftersom man anvendte temmelig få hanner i avlen, og der anvendes fortsat temmelig få avlshanner. Dette indebærer, at de hvalpe som fødes for en stor dels vedkommende er beslægtede, og det er jo ud fra dette materiale, de kommende avlsdyr skal findes.
 

Mål

Alle opdrættere skal være fortrolige med racens standard,  DKK’s grundregler og DKK’s etiske anbefalinger.

Alle opdrættere skal have et mål for sit opdræt, være opmærksom på sine avlsdyrs fortrin og svagheder og i avlen arbejde på at forbedre racen og forbedre avlsbasen, samt i avlen primært kun bruge hunde som har fået mindst Excellent i kvalitetsbedømmelse på en officiel udstilling.

Exteriør:
 Enkelte hunde er mere af Yorkshire-model, men en silky må have krop og masse uden at blive kraftig og robust som en australsk terrier. Målet er at få en homogen silky frem, hvad angår størrelse, pelsstruktur og farver.

Helbred:
 Som tidlige beskrevet har vi ikke i Danmark de store helbredsmæssige problemer i racen. Vi har derfor skævet lidt til vore svenske venner, hvor vi har sakset følgende:

 De mest forekommende helbredsproblemer er livmoderbetændelse, kejsersnit, Legg-Perthes sygdom samt nogle få tilfælde af linsluxation og Cushings sygdom.

Silky tæverne har i almindelighed lette fødsler og antallet af kejsersnit skyldes oftest at en hvalp har lagt sig i forkert leje med bagenden i det ene livmoderhorn og forenden i det andet. Veerne har været for kraftige. Det kan være svært at forebygge.

 Legg-Perthes  sygdom, oftest benævnt Perthes, er en sygdom som både kan erhverves og nedarves, men hvordan arvegangen er ved man ikke. Hunden kan være faldet fra en trappe eller sofa og landet uheldigt. Sygdommen viser sig ved halthed og smerte i det angrebne bagben, idet lårbenshovedets blodcirkulation ophører og der opstår et sammenfald i benvævet med efterfølgende deformation. Sygdommen starter ved cirka et års alderen og behandles i sværere tilfælde med operation. Genetikerne mener at alle skeletsygdomme arves på samme vis, gennem en kompleks polygen nedarvning. Alle dyr har en vis genetisk belastning og summen af disse afgør om dyret bliver sygt eller ikke. Perthes findes i alle linier og man skal ikke lede efter anlægsbærere. Avlsanbefalingen er: Avl aldrig på syge dyr. Forældredyrene kan anvendes i andre kombinationer, helsøskende kan anvendes med hunde som ikke har helsøskende med Perthes. Det er vigtigt ikke at tage for mange dyr ud af avlen, da avlsbasen dermed mindskes og den er i forvejen lille som den er.

Patellaluxation  (knæledsfejl)  er en arvelig defekt. Den indebærer at knæskallen (patella) hopper ud af sit normale leje. Patellaluxation fremkommer tidligt og viser sig i en slags halthed. Hunden trækker benet op når knæskallen glider ud af lejet og låser knæet. Når knæskallen har lagt sig i leje igen går hunden normalt. Sværere tilfælde opereres. Avlsanbefalingen er den samme som for Perthes. Opdrætterne kan lade dyrlægen kontrolle avlsdyrs knæ.

 Linsluxation  kan også erhverves og nedarves. Linsen i øjet er ophængt på fibre, og når de brister falder linsen ned og fungerer ikke. Operation er nødvendig. Sygdommen starter ved cirka 4 års alderen. Da der kun er få tilfælde kendt, kan man bare være opmærksom på, om sygdommen kommer i fremtiden.
 
 Cushings sygdom  (hyperadrenocortisism) forårsages af en alt for høj produktion af kortison i binyrebarken. Den kan også forårsages af en kortisonbehandling af en anden sygdom. Symptomerne er øget tørst og appetit, pelsen bliver tyndere og huden mærkes kold. Behandlingen er medicinsk og livslang, og må følges med regelmæssige blodprøvetagninger. 

Silky terrieren er en sund og frisk race og bliver gammel. De fleste bliver over 10 – 12 år gamle, at mange bliver endnu ældre, 16 – 17 år er ikke noget særsyn. Dette faktum viser jo at sygdomme ikke er noget problem for racen som sådan.

 

 

Mentalitet/funktion: 
 Silky’en er en glad og frimodig terrier. Tæverne er oftest gode mødre og passer sine hvalpe godt. Målet er at beholde det gode terriertemperament uden at det bliver for skarpt.

♦♦♦

 

 De overordnede mål  for avlen  med silky terrierne er:

Aldrig at avle på syge dyr.  At øge avlsbasen ved at anvende flere hanner i avlen.  

 

             I hvert kuld - om muligt - udtage en tæve og en han til avlen. 

 

 $             At begrænse hanhundeanvendelsen, jf. DKK’s etiske anbefalinger. For en silky-han er matadoravlsgrænsen på 11 hvalpe, men dette er urealistisk for sådan en lille race som Silky’en, men må ses som en retningslinie at arbejde mod i fremtiden. DKK accepterer da også for nærværende en vis overskridelse af denne grænse.

 

 $             Ikke at gentage samme kombination, det giver ingen “nytilførsel” - forøger ikke avlsmassen.

 

 $             At mindske indavlsgraden, ikke  linjeavle tættere end fætter/kusine, jf.  DKK’s etiske anbefalinger.

 

 $                     Ikke importere hunde som er nært beslægtede med hinanden eller med de hunde som allerede findes i landet, det øger ikke avlsbasen.

 

**********

 
Hvalpelisten.dk

Hvalpelisten.dk ejes og drives af Dansk Terrier Klub.

Her kommer du let i kontakt med nogle af Danmarks dygtigste og mest engagerede Terrier opdrættere.